OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

Od 25.05.2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
Administratorem Danych Osobowych jest  ANMAX s.c., Juchnowiec Dolny ul. Spacerowa 3, 16-061 Juchnowiec Kościelny, NIP 542-27-81-318.
Kontakt do Inspektora danych osobowych: listello@interia.pl Forma ta pozwoli  nam na sprawne odniesienie się do Twojej korespondencji.
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
* zawarcia umowy kupna-sprzedaży, oraz realizacji procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
* wysyłania informacji handlowej lub marketingowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
* archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);
* ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* oferowania Pani/Pana przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.


Twoje dane osobowe będą udostępniane również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art.28 RODO, w tym: bankom i serwisom płatności elektronicznej, firmom działającym w sferze obsługi prawnej i windykacyjnej.
Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej, niż to konieczne. Ze względów rachunkowych i podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak wymaga tego prawo. Obecnie jest to 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i innych, gdy poprosimy o zgodę, wtedy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

Po zrealizowaniu umowy kupna-sprzedaży, Twoje dane będą przetwarzane w celach archiwalnych w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami archiwalnymi przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje prawa:
* prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia lub usunięcia w sytuacji, gdy Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali.
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych
*  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - sprzeciw "marketingowy", wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
* prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, wtedy konieczne będzie wykazanie naszej firmie, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych nie będzie nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane nie będą nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody sprzed jej wycofania.

Żądania dotyczące wykonania swoich praw prosimy kierować pod adres e-mail: listello@interia.pl

Prosimy, aby Pani/Pan wziął pod uwagę to, że przed realizacją Pan/Pana uprawnień, będziemy musieli upewnić się, że Pani/Pan to Pani/Pan, czyli dokonać odpowiedniej identyfikacji.
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże zwykle jest konieczne do realizacji umowy kupna-sprzedaży, bądź kontaktu z naszą firmą.

W przypadku, gdy będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi, np. marketing produktów, zawsze zapytamy o zgodę. Brak zgody nie będzie miał żadnego wpływu na proces realizacji zamówienia.RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Producenci

ANMAX PROFILEGardenerListello
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Polityka prywatności

Zamknij